THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Anh Thư
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh10/03/1974
Đơn vịPhòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 163

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Quản lý giáo dục (ISSN:1859-2910), Số 1 (1) , 2018, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đỗ Minh Hùng (1), Nguyễn Anh Thư (2), Huỳnh Cẩm Thảo Trang (3), "Tình hình triển khai hoạt động hợp tác quốc tế như một giải pháp triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Trường Đại học Đồng Tháp", Hội thảo Xây dựng mô hình trao đổi giáo viên, tình nguyện viên tiếng Anh trong nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân (Trường ĐH Tôn Đức Thắng), Số 12 () , 2015, xx-xx
Nguyễn Anh Thư (1), "Hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị trong trường cần nhiều hơn sự hướng đến mục tiêu chung ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Nguyễn Anh Thư (1), "Một số ý kiến về định hướng triển khai đào tạo theo hệ thống trong Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2013-2016", Hội nghị Tổng kết 4 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx
Nguyễn Anh Thư (1), "Một số vấn đề về đổi mới công tác TTSP tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tư vấn hoạt động KHGD&ĐT giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 3 () , 2011, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Anh Thư (1), Đặng Kim Hồng (2), Trần Đào Nhị Vy (3), Quách Khả Quang (4), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế ở Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ