THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Bạch Văn Nghĩa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh21/02/1987
Đơn vịPhòng Thiết bị & XDCB, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 179

BÀI BÁO KHOA HỌC

Bạch Văn Nghĩa (1), Phạm Minh Giản (2), "Quản lý thiết bị dạy học ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 135-137

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ