THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thiện Tân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh7/2/1984
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 318

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Thiện Tân (1), Vũ Nguyên Chấn (2), "Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ ở Trường Đại học ", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 165 (2) , 2017, xx
Huỳnh Thiện Tân (1), Phạm Thị Kim Chi (2), "Thực trạng quản lý hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 159 (2) , 2017, xx
Phạm Minh Giản (1), Huỳnh Thiện Tân (2), "Biện pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 139 (2) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Nghiêm (1), Huỳnh Thiện Tân (2), "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và thông tin ở trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ