THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thiện Tân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh7/2/1984
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 132

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Huỳnh Thiện Tân (2), "Biện pháp quản lí nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 139 (2) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ