THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Kiều Minh Nhân
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNam
Năm sinh06/07/1986
Đơn vịPhòng Thiết bị & XDCB, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữA
Tin họcTrung cấp
Thành tích0 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 67

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Kiều Minh Nhân (1), Lê Phước Vinh (2), "Một số ý kiến đóng góp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Kiều Minh Nhân (1), Lê Phước Vinh (2), "Vai trò của Đảng viên là sinh viên trong các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên", HT Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx
Kiều Minh Nhân (1), "Những vấn đề cần quan tâm trong tổ chức hoạt động của nhà trường và các đoàn thể từ góc nhìn của nhân viên phục vụ ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Kiều Minh Nhân (1), "Một số vấn đề về rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên", Hội thảo Kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả từ doanh nghiệp tới sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2 () , 2013, xx-xx
Kiều Minh Nhân (1), "Hoạt động phong trào góp phần hình thành và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp ", Những kĩ năng mềm cần bồi dưỡng cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2013, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ