THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Ngọc Thuận
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh07/11/1986
Đơn vịPhòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 61

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Thanh Hà (2), Trần Ngọc Thuận (3), "Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (8) , 2017, xx
Huỳnh Khải Vinh (1), Trần Ngọc Thuận (2), Lư Ngọc Trâm Anh (3), "Ứng dụng phần mềm iMinMap 7 xây dựng bản đồ tư duy dùng trong hoạt động tự học môn Sinh thái học", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ