THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hữu Long
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh06/12/1980
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 119

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Văn Tùng (1), Nguyễn Văn Trung (2), Nguyễn Hữu Long (3), Nguyễn Đức Hùng (4), "Quan trắc sự mở rộng bề mặt không thấm bằng dữ liệu ảnh Spot-5 và sentinel- 2 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất (ISSN:1859-1469), Số 1 (59) , 2018, xx-xx
Nguyễn Hữu Long (1), Lê Bình An (2), "Theo dõi diễn biến lũ trong khu vực các vùng đê bao khác nhau ở tỉnh Đồng Tháp bằng công cụ ảnh viễn thám MODIS", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 22 (252) , 2016, xx
Nguyễn Hữu Long (1), "Ứng dụng công nghệ toàn đạc điện tử thành lập bình đồ hiện trạng phục vụ lập dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 15 (1) , 2015, xx
Nguyễn Hữu Long (1), Phạm Thế Hùng (2), "Ứng dụng ảnh viễn thám MOD13Q1 trong đánh giá hiện trạng rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 7 (1) , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Hữu Long (1), "Đánh giá ảnh hưởng của các hệ thống đê bao đối với diễn biến lũ ở tỉnh Đồng Tháp bằng kỹ thuật viễn thám", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Thành lập bình đồ hiện trạng phục vụ dự án đô thị thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Ứng dụng ảnh viễn thám MOD13Q1 trong đánh giá hiện trạng rừng ở Đồng bằng sông Cửu Long", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Bùi Thị Bảo Yến (1), Nguyễn Hữu Long (2), "Đánh giá những khó khăn và bất lợi trong công tác giải tỏa đền bù và tái định cư tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Long (1), "Xây dựng các giải pháp khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ