THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phùng Thái Dương
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh19/08/1983
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 142

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phùng Thái Dương (1), Huỳnh Thị Kiều Trâm (2), Phan Văn Tuấn (3), "Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp", Du lịch (ISSN:0866-7373), Số 0 () , 2018, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ