THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh26/7/1985
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcB
Thành tích11 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 92

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Phương (1), Nguyễn Mỹ Hoa (2), Đỗ Thị Xuân (3), "Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải bia, thủy sản lên sinh trưởng và năng suất cây đậu bắp", Tạp chí khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (ISSN:1859-1558), Số 2 (87) , 2018, xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến thủy sản trong ủ phân hữu cơ", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 5 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lâm Ngọc Tuyết (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Đỗ Thị Xuân (4), "Sử dụng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia trong ủ phân hữu cơ", Khoa học đất Hội Khoa học đất Việt Nam (ISSN:2525-2216), Số 50 (1) , 2017, xx-xx
Đỗ Thị Xuân (1), Nguyễn Thị Phương (2), Nguyễn Mỹ Hoa (3), Trần Nam Kha (4), Trương Thùy Linh (5), "Hiệu quả của bùn thải bia và bùn cá được xử lí phơi nắng trên sinh trưởng và năng suất rau trồng trong nhà lưới", Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô (ISSN:2588-1221), Số 2 (1) , 2017, xx-xx
Nguyễn Thị Phương (1), Lê Văn Mến (2), "Đặc tính bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy sản xuất bia", Tạp chí Rừng và Môi trường TƯ Hội KHKT LN VN (ISSN:1859-1248), Số 75 (1) , 2016, xx-xx
123

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Phương (1), "Sử dụng bùn thải từ nhà máy sản xuất bia trong ủ phân hữu cơ", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Văn Mến (1), Nguyễn Thị Phương (2), "Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất bia", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Thị Lan Chi (1), Võ Kim Tuyền (2), Đào Minh Tuấn (3), Nguyễn Thị Phương (4), "Xác định chỉ tiêu lý, hóa đất trên đất trồng xoài ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Phương (1), "Tìm hiểu cách thức sử dụng các tài liệu hướng dẫn học tập các học phần Tâm lý – Giáo dục học của một số sinh viên 24K, 25K, 26K (hệ CĐSP) của Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2002-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ