THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lương Thị Huỳnh Như
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh24/11/1984
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 153

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thị Huỳnh Như (1), "Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Văn hóa - du lịch ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 157 (2) , 2017, 43
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa - Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp ", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 151 () , 2017, 56
Lương Thị Huỳnh Như (1), Nguyễn Hữu Gọn (2), "Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Văn hóa – Du lịch Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 151 (8) , 2017, 105-108

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ