THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Ngô Thạch Thảo Ly
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh01/6/1986
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích8 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 195

BÀI BÁO KHOA HỌC

La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Tiếp cận đất đai theo Luật đất đai 2013", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 3 (281) , 2018, xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), "Những vấn đề cần quan tâm trong sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 8 (262) , 2017, xx-xx
Trần Hữu Nhơn (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Đăng ký đất đai lần đầu tại huyện Lai Vung", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 10 (240) , 2016, xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 23 (253) , 2016, xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), Nguyễn Thị Giàu (3), "Hiệu quả sử dụng đất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 16 (222) , 2015, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Hữu Nhơn (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Đề xuất hoàn thiện thủ tục đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Giàu (1), Phạm Ngọc Hoa (2), Nguyễn Thị Kim Ngân (3), Ngô Thạch Thảo Ly (4), "Khảo sát thực trạng sử dụng đất trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Thạch Thảo Ly (1), "Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ


xem thêm

xem thêm