THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên La Văn Hùng Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1985
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích6 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 132

BÀI BÁO KHOA HỌC

La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Tiếp cận đất đai theo Luật đất đai 2013", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 3 (281) , 2018, xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), "Những vấn đề cần quan tâm trong sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 8 (262) , 2017, xx-xx
Ngô Thạch Thảo Ly (1), La Văn Hùng Minh (2), Nguyễn Thị Giàu (3), "Hiệu quả sử dụng đất trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp - thực trạng và giải pháp", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 16 (222) , 2015, xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), "Ứng dụng kỹ thuật viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 19 (225) , 2015, xx-xx
La Văn Hùng Minh (1), Ngô Thạch Thảo Ly (2), "Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của nông hộ nuôi tôm càng xanh trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí NN&PTNT (ISSN:1859-4581), Số 12 (1) , 2014, xx-xx
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hồ Thị Tuyết Liễu (1), La Văn Hùng Minh (2), "Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ ngập lũ tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
La Văn Hùng Minh (1), "Đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn ven biển mũi Cà Mau bằng phương pháp viễn thám và phân tích giá trị kinh tế", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ