THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phan Văn Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh30/10/1987
Đơn vịKhoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 48

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phùng Thái Dương (1), Huỳnh Thị Kiều Trâm (2), Phan Văn Tuấn (3), "Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngành sư phạm Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp", Du lịch (ISSN:0866-7373), Số 0 () , 2018, xx-xx
Phan Văn Tuấn (1), Phan Hoàng Linh (2), "Đánh giá cảnh quan sinh thái phục vụ phát triển nông nghiệp bằng mô hình ALES – GIS huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị (tỉ lệ 1:50.000)", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 8 (1) , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ