THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Phan Minh Trung
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1986
Đơn vịPhòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 124

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Lư Ngọc Trâm Anh (1), Võ Hoàng Anh Tuấn (2), Viên Ngọc Nam (3), Nguyễn Thị Hải Lý (4), Nguyễn Phan Minh Trung (5), "Dẫn liệu ban đầu về tích tụ carbon trong sinh khối của rừng ngập mặn ở cồn ngoài, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau", Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 - Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 (0) , 2017, xx
Nguyễn Phan Minh Trung (1), Lư Ngọc Trâm Anh (2), "Bạo lực học đường - một góc nhìn từ thế hệ 8X", Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 0 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ