THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Trọng Nhân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh12/9/1987
Đơn vịPhòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 44

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Sơn Lâm (1), Phạm Trọng Nhân (2), Nguyễn Thị Đan Thanh (3), "Xây dựng mô hình tư vấn sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 179 (2) , 2018, 53-55
Phạm Trọng Nhân (1), "Quản lý cố vấn học tập ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 34 () , 2018, 3-8
Nguyễn Văn Xu (1), Nguyễn Quốc Tuấn (2), Nguyễn Thanh Hà (3), Phạm Trọng Nhân (4), "Biểu hiện văn hóa giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp qua lớp từ xưng hô", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (9) , 2016, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phạm Trọng Nhân (1), "Công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp", HT Định hướng phát triển các mô hình dịch vụ CTXH trong các trường ĐH, CĐ và TCCN (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 95 () , 2014, xx-xx
Phạm Trọng Nhân (1), Eder Lauren (2), Nguyen Thi Nhu (3), Lo Jimmy (4), "Collaborative microcredit project moves to the cloud", The 16th Pacific Asia Conference on Information Systems (Information Systems Innovation in Pacific Asia Ho Chi Minh city, Vietnam ), Vol 77 (), 2012, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ