THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Võ Minh Tâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1987
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1 - Tiếng Anh
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 444

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyen Van Hung (1), D. H. Hoàng (2), V. M. Tam (3), "Paninleve- Kuratowski convergences of the approximate solution sets for vector quasiequilibrium problems", Carpathian Journal of Mathematics (ISSN:1584-2851), Vol 1 (34), 2018, 00
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Xác suất Thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp", (ISSN:), Số 0 (1) , 2016, 1-10
Nguyen Van Hung (1), Lê Huỳnh Mỹ Vân (2), V. M. Tam (3), "On the semicontinuity of solution sets for parametric vector quasi- variational inequality problems", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Vol 96 (8), 2014, 71-85
Lê Trung Hiếu (1), Võ Minh Tâm (2), Nguyễn Thị Bích Thuận (3), "Kĩ thuật sử dụng hàm điều kiện trong lập trình giải toán máy tính cầm tay", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 98 (64) , 2014, 18-23
Võ Minh Tâm (1), "Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong dạy học xác suất thống kê tại Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục Bộ GD&ĐT (ISSN:2354-0753), Số 0 () , 2014, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lâm Quốc Anh (1), Nguyen Van Hung (2), V. M. Tam (3), "Gap Functions and Error Bounds for Generalized Mixed Vector Quasiequilbrium Problem", Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học (Viện Toán học - Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), Vol 1 (), 2017, xx-xx
Ngô Thị Hoài An (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Võ Minh Tâm (3), "Tính liên tục của ánh xạ nghiệm cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2017 () , 2017, xx-xx
Ngô Thị Hoài An (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Võ Minh Tâm (3), "Tính liên tục của hàm Gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2016 () , 2016, xx-xx
Võ Trần Viễn Châu (1), Võ Minh Tâm (2), "Sử dụng phần mềm Excel hỗ trợ dạy học Thống kê toán trong chương trình Toán lớp 7", Hội nghị Nghiên cứu khoa học (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 2016 () , 2016, xx-xx
Ngô Thị Hoài An (1), Nguyễn Văn Hưng (2), Võ Minh Tâm (3), "Tính liên tục của hàm Gap cho bài toán bất đẳng thức tựa biến phân loại Minty", Hội thảo Khoa học Sinh viên và Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 (Trường Đại học Sư phạm TPHCM), Số 2016 () , 2016, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Minh Tâm (1), "Khảo sát tính chất của tập nghiệm cho bài toán bất đẳng thức biến phân ngẫu nhiên", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ