THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Huệ Minh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh20/8/1986
Đơn vịPhòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTOEFL
Tin họcThạc sĩ
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 324

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Huệ Minh (1), "Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 156 (1) , 2017, xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ