THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Hải Hà
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh5/4/1976
Đơn vịKhoa SP Sử - Địa & GDCT, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTrình độ B
Tin họcTrình độ A
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 84

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Xuân Viễn (1), Nguyễn Hải Hà (2), "Phát triển năng lực chuyên môn cho giảng viên trẻ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 12 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ