THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh4/23/1986
Đơn vịKhoa GDTC&QPAN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐại học
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 47

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hùng Dũng (1), Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn (2), Nguyễn Thị Thùy Dương (3), "Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua việc nâng cao chất lượng dạy học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2017, 2354-0753

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ