THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Dương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh6/10/1978
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 92

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Hùng Dũng (1), Huỳnh Nguyễn Kim Ngàn (2), Nguyễn Thị Thùy Dương (3), "Đa dạng hóa công tác giảng dạy Giáo dục thể chất thông qua việc nâng cao chất lượng dạy học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 0 (0) , 2017, 2354-0753

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ