THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Thanh Hải
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1983
Đơn vịPhòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 207

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đặng Thanh Hải (1), "Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua cấu tạo từ chỉ tên gọi cá vùng đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống (ISSN:0868-3409), Số 5 (259) , 2017, xx
Trần Hoàng Anh (1), Đặng Thanh Hải (2), "Chuyển loại của từ trong tiếng Việt", Tạp chí Khoa học ĐH Trà Vinh (ISSN:1859-4816), Số 15 (0) , 2014, 1859-4816

KỶ YẾU HỘI THẢO

Đặng Thanh Hải (1), Trần Hoàng Anh (2), "Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa biểu hiện qua nguồn gốc từ chỉ tên gọi tôm cá vùng đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Ngôn ngữ ở Việt Nam Hội nhập và phát triển tập 2 (NXB Dân Trí), Số 9 (0) , 2017, xx
Đặng Thanh Hải (1), "Thành ngữ - tục ngữ trong Phú Tiếng Việt", Hội thảo Ngữ học toàn quốc (TP. Hồ Chí Minh), Số 4 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ