THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hồ Thanh Tâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh12/12/1985
Đơn vịKhoa GDTC-GDQP&AN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 99

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu sự phát triển thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm tập luyện ngoại khóa môn Vovinam", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 1 (0) , 2018, 405
Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho đội tuyển Bóng chuyền nữ trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 145 (0) , 2017, 31
Hồ Thanh Tâm (1), "Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Vovinam vào giờ học ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 1 (0) , 2015, 306

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ