THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trương Văn Lợi
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh25-10-1987
Đơn vịKhoa GDTC&QPAN, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 138

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trương Văn Lợi (1), "Thực trạng công tác giáo dục thể chất và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên trường Đại học Phú Yên", Tạp chí Khoa học Đại học An Giang (ISSN:0866-8086), Số 3 (0) , 2018, 1
Hồ Ngọc Lợi (1), Trương Văn Lợi (2), "Nghiên cứu tác động của chương trình Karatedo ngoại khóa đến sự phát triển thể lực của sinh viên trường Đại Đồng Tháp", Tạp chí khoa học và Đào tạo TDTT – Trường Đại học TDTT TPHCM (ISSN:ISSN), Số 3 (0) , 2015, 15

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH

Trương Văn Lợi (1), "Kỹ thuật Cầu lông", NXB Thể dục Thể thao , 191 (Trang), 2018

ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ