THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Nguyễn Thị Như Mai
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1/28/1986
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 75

BÀI BÁO KHOA HỌC

Trần Nguyễn Thị Như Mai (1), "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục mầm non qua dạy học phần nghiệp vụ sư phạm", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 167 (2) , 2018, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ