THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Khoa
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh6/6/1987
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 114

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), Võ Thị Bích Vân (2), "Thực trạng mức độ phát triển tri giác không gian cho trẻ mẩu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non tại thành phố Cao Lãnh", Tạp chí Giáo chức Việt Nam (ISSN:1859-2902), Số 129 (0) , 2018, 1859-2902
Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), "Lợi thế của hoạt động tạo hình trong việc phát triển tri giác không gian cho trẻ mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 78 () , 2017, 139
Bùi Thị Việt (1), Nguyễn Thị Hồng Khoa (2), "Dạy trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi định hướng trong không gian theo chương trình giáo dục mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 77 () , 2017, 138
Nguyễn Thị Hồng Khoa (1), "Sự hình thành khà năng định hướng trong không gian của trẻ mầm non", Dạy và học ngày nay (ISSN:1859-2694), Số 7 () , 2017, 1859-2694

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ