THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Thị Hương
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh03/02/1965
Đơn vịTrường THSP MN Hoa Hồng, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 82

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Oanh (1), Trần Thị Hương (2), "Một số biện pháp dạy trẻ tự lập trong việc ăn uống tại Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng thuộc Trường Đại học Đồng Tháp", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 9 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Triển (1), Trần Thị Hương (2), "Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả trong dạy học theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Đồng Tháp ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ