THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Văn Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh20/4/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữS
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 86

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Văn Tuấn (1), "Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và phát triển (ISSN:1859-0012), Số 0 () , 2014, xx-xx
Lê Văn Tuấn (1), "Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 0 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ