THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Quốc Tuấn
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh22/03/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 3574

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2018, xx-xx
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), Lê Thị Loan (3), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017 ", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 3 () , 2018, xx-xx
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên ", Kinh tế - Kỹ thuật (ISSN:0866-7802), Số 0 () , 2018, xx-xx
Huỳnh Quốc Tuấn (1), "Đánh giá việc giảng dạy học phần “Chuyển giao kinh nghiệm và phương pháp làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp” của GBI", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 25 () , 2017, 69-75
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Ngô Nguyễn Hoàng Pha (2), "Mức độ hài lòng của học viên hệ vừa làm vừa học về chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 140 () , 2015, 39-40

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp ", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ