THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Ngọc Trân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh11/11/1986
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcB
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 150

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Quốc Tuấn (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), Lê Thị Loan (3), "Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi tham gia tuần lễ du lịch Đồng Tháp 2017 ", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 3 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Ngọc Trân (1), Lê Thị Loan (2), Hồ Thị Khánh Linh (3), " Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 27 () , 2017, 85-88

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Nguyễn Ngọc Trân (2), "Biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ