THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trương Thị Hoàng Oanh
Học vị/ Học hàmCử nhân
PháiNữ
Năm sinh1/5/1984
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữAnh Văn
Tin họcKS
Thành tích1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 80

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Thị Thùy Linh (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 191-200

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2018, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ