THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh27/8/1988
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 120

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Mỹ Trinh (1), Trần Thị Bích Liên (2), "Tìm giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tỉnh Đồng Tháp", Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội (ISSN:1859-0764), Số 2 () , 2017, 642-643
Lê Thị Kim Triệu (1), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2), "Tầm quan trọng của Kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ