THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Thị Kim Triệu
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh28/3/1988
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 95

BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Kim Triệu (1), "Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4,0", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 33 () , 2017, xx-xx
Lê Thị Kim Triệu (1), "Cơ hội và thách thức đối với lao động kế toán, kiểm toán Việt Nam khi tham gia TPP, AEC", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 27 () , 2016, xx-xx
Lê Thị Kim Triệu (1), Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2), "Tầm quan trọng của Kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), Lê Thị Kim Triệu (2), "Thực trạng về việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ