THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Thị Tố Như
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh2/2/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 95

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hoàng Thị Tố Như (1), Nguyễn Anh Tú (2), "Tác động cuả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực trong nền kinh tế", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 505 () , 2017, xx-xx
Hoàng Thị Tố Như (1), ""Start-up" khởi nghiệp trong sinh viên Đai học Đồng Tháp: bước khởi động nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội thời kỳ hội nhập", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 0 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Anh Tú (1), Hoàng Thị Tố Như (2), "Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến ngành nông nghiệp Việt Nam", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 469 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ