THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Anh Tú
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh6/2/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 109

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hoàng Thị Tố Như (1), Nguyễn Anh Tú (2), "Tác động cuả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các lĩnh vực trong nền kinh tế", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 505 () , 2017, xx-xx
Nguyễn Anh Tú (1), Hoàng Thị Tố Như (2), "Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến ngành nông nghiệp Việt Nam", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (ISSN:0868-3808), Số 469 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Anh Tú (1), "Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia (ISSN:1859-4999), Số 167 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ