THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Trần Ngọc Gái
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh12/8/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữC
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 80

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Xuân Viễn (1), Trần Ngọc Gái (2), "Phát triển thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2017, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ