THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Ánh Tuyết
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh5/3/1988
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 183

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Một số vấn đề về nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, Trường đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (1) , 2018, xx-xx
Huỳnh Quốc Tuấn (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên ", Kinh tế - Kỹ thuật (ISSN:0866-7802), Số 0 () , 2018, xx-xx
Phạm Xuân Viễn (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Nâng cao nhận thức học nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 () , 2016, xx-xx
Nguyễn Tấn Lực (1), Phạm Ánh Tuyết (2), "Định vị hình ảnh du lịch Đồng Tháp", Du lịch (ISSN:0866-7373), Số 5 () , 2016, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Giác Trí (1), Huỳnh Quốc Tuấn (2), Lê Thị Loan (3), Phạm Ánh Tuyết (4), "Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp ", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ