THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh00/00/1987
Đơn vịKhoa Kinh tế & QTKD, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 107

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), "Để tái cơ cấu thành công ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 20 () , 2016, 59-61
Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), "Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Kinh tế và Dự báo (ISSN:0866-7120), Số 0 () , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hoàng Thị Ánh Nguyệt (1), Lê Thị Kim Triệu (2), "Thực trạng về việc làm thêm của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ