THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Lê Phước Vinh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh18/05/1986
Đơn vịPhòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB1
Tin họcĐại học
Thành tích0 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 69

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Kiều Minh Nhân (1), Lê Phước Vinh (2), "Một số ý kiến đóng góp nâng cao hiệu quả công tác tư vấn cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Hội nghị Sơ kết một năm hoạt động tư vấn sinh viên (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2015, xx-xx
Kiều Minh Nhân (1), Lê Phước Vinh (2), "Vai trò của Đảng viên là sinh viên trong các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên", HT Công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Đoàn Trường ĐH Đồng Tháp), Số 3 () , 2015, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ