THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Hữu Ngãi
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh1954
Đơn vịNghỉ hưu, Nghỉ hưu
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích5 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 135

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu long trong bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (4) , 2017, xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Tiếp cận chuẩn hiệu trưởng: Cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 138 (3) , 2017, xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Trần Thanh Thúy (2), "Quản lý bồi dưỡng năng lực tư vấn cho cố vấn học tập của khoa ở trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 132 () , 2016, xx
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phạm Hữu Ngãi (3), "Phát triển nguồn nhân lực khoa học giáo dục để hội nhập quốc tế: vấn đề cấp thiết hiện nay", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 125 (2) , 2016, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Trần Khánh Đức (2), "Lý thuyết đa thông minh và đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 16 (11) , 2015, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Phạm Hữu Ngãi (1), "Xây dựng đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020", Hội thảo hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2017, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn Hiệu trưởng", HTKH Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Chuẩn hiệu trưởng (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2017, xx-xx
Phạm Minh Giản (1), Phạm Hữu Ngãi (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với các sở giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long trong hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông", Hội thảo Chuẩn Hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông ( Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo), Số 11 () , 2016, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công bố kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx
Phạm Hữu Ngãi (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Trường Đại học Đồng Tháp – vai trò và sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2014, xx-xx

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Học viênĐề tàiTrình độNămĐơn vị đào tạo
Võ Thị Bích Ngoan Xây dựng văn hóa nhà trường cho sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non của Trường đại học Đồng Tháp Thạc sĩ2018Trường Đại học Đồng Tháp