THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đinh Văn Nhân
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh29/06/1991
Đơn vịKhoa Văn hóa - Du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB
Tin họcB
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 109

BÀI BÁO KHOA HỌC

Đinh Văn Nhân (1), "Di sản văn hóa - nền tảng phát triển du lịch ở Đồng Tháp trong thời kỳ hội nhập", Di sản Văn hóa Bộ VH, TT &DL (ISSN:1859-4956), Số 2 (63) , 2018, 24
Trần Hoàng Phong (1), Đinh Văn Nhân (2), "Ứng dụng các thiết bị di động giúp trẻ tiếp cận nội dung giải trí và học tập", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 12 (159) , 2017, 53
Đinh Văn Nhân (1), "Lễ hội truyền thống ở Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp và vai trò giáo dục văn hóa trong xã hội đương đại", Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN (ISSN:1859-2694), Số 12 () , 2017, 30

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ