THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Minh Sơn
Học vị/ Học hàmSinh viên
PháiNam
Năm sinh****
Đơn vịCác cơ sở giáo dục, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 6

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nguyễn Đa Chỉ (1), Bùi Thị Mỹ Hạnh (2), Phạm Minh Sơn (3), Trần Thị Cẩm Hồng (4), Nguyễn Hữu Tân (5), "Nghiên cứu ảnh hưởng của khử dính và không khử dính lên tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở (Misgurnus anguillicaudatus Cantor)", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ