THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Trúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1988
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcTin căn bản
Thành tích0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 32

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Văn Xu (1), Huỳnh Thị Thanh Trúc (2), "Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Tháp theo hướng bền vững trong giai đoạn hội nhập như hiện nay", Hội thảo Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp (Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Số 10 (0) , 2017, 148-156

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ