THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Trúc
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1988
Đơn vịTrung tâm Phân tích Hóa học, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữTiếng Anh
Tin họcTin căn bản
Thành tích2 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 271

BÀI BÁO KHOA HỌC

Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), Nguyễn Văn Hoài Phong (2), "Xử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngây", Tài nguyên & Môi trường Bộ TN&MT (ISSN:1859-1477), Số 8 (286) , 2018, xx
Nguyễn Xuân Dũ (1), Trương Thị Nga (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), "Nghiên cứu đặc tính lý hóa đất trồng lúa ở điều kiện canh tác có đốt đồng lâu năm tại Tiền Giang", Tạp chí Khoa học ĐH Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 0 () , 2014, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Nguyễn Thị Quế Trân (1), Ngô Thị Phước An (2), Huỳnh Thị Thanh Trúc (3), Phạm Minh Xuân (4), Hồ Sỹ Thắng (5), Nguyễn Minh Thảo (6), "Nghiên cứu xử lý nước bằng vật liệu tro trấu biến tính acid citric", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), Nguyễn Văn Hoài Phong (2), ""Khả năng keo tụ từ hạt chùm ngây (Moringa oleiýera) và tiềm năng ứng dụng trong xử lí nước tại Việt Nam "", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), Phan Thị Kim Thi (2), "Truyền thông nâng cao ý thức của con người trong bảo vệ môi trường", Kỷ yếu HTKH (lần thứ 1), Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp (Khoa SP Hóa - Sinh - KTNN), Số 1 () , 2018, xx-xx
Nguyễn Văn Xu (1), Huỳnh Thị Thanh Trúc (2), "Giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Tháp theo hướng bền vững trong giai đoạn hội nhập như hiện nay", Hội thảo Các trường đại học kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp (Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh), Số 10 (0) , 2017, 148-156

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Huỳnh Thị Thanh Trúc (1), "Đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng của hạt chùm ngây (Moringa oleifera) ", 2018-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ