THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hà Văn Sinh
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNam
Năm sinh1950
Đơn vịNghỉ hưu, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 7 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 10

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hà Văn Sinh (1), "Đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật hướng tới đào tạo đa ngành đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (ISSN:0866-7675), Số 5 () , 2013, xx-xx

KỶ YẾU HỘI THẢO

Hà Văn Sinh (1), "Trao đổi về vấn đề viết sáng kiến, kinh nghiệm ", Nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp (Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2014, xx-xx
Hà Văn Sinh (1), "Thời chưa xa", 10 năm thành lập Trường Đại học Đồng Tháp (10/01/2003 - 10/01/2013) 38 năm truyền thống ngành Sư phạm Đồng Tháp (1975 - 2013) (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 1 () , 2013, xx-xx
Hà Văn Sinh (1), "Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội", Kỷ yếu Hội thảo đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 5 () , 2012, xx-xx
Hà Văn Sinh (1), "Quá trình 38 năm hình thành ngành sư phạm và 10 năm xây dựng phát triển Trường Đại học Đồng Tháp", Kỷ yếu Hội nghị Quá trình 38 năm hình thành ngành Sư phạm và 10 năm xây dựng, phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 12 () , 2012, xx-xx
Hà Văn Sinh (1), "Ứng dụng CNTT trong quản lý, đầu tư mua sắm tài sản công", Kỷ yếu Hội thảo ban hành thể chế quy định ứng dụng CNTT (Trường Đại học Đồng Tháp), Số 6 () , 2012, xx-xx
12

SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ