THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đặng Thu Hương
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1946
Đơn vịKhoa Giáo dục, Ngoài trường
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 15

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đặng Thu Hương (1), "Đồ dùng trực quan cho hoạt động dạy học theo sách giáo khoa lớp 1 và lớp 6 môn Mỹ thuật", 2002-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ