THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Đậu Thị Ánh Tuyết
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1948
Đơn vịNgoài trường, Ngoài trường
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 29

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Đậu Thị Ánh Tuyết (1), "Hình thức tổ chức seminar ở Khoa Tiểu học - Mần non – TH16/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đậu Thị Ánh Tuyết (1), "Tìm hiểu việc sử dụng tài liệu “ Hướng dẫn học tập học phần Văn học (A,B) “ để học môn văn học (A,B) của sinh viên năm I hệ CĐSP Tiểu học – TH 13/04.", 2002-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ