THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Nguyệt Nga
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1965
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích10 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 49

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Thị Nguyệt Nga (1), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), Hồ Thị Lệ Hồng (2), "Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình cho sinh viên ở các trường sư phạm", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 0 (0) , 2017, 1859-3917
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học", Технические науки (ISSN:2071-6168), Số 0 (0) , 2016, 1859-3917
Phạm Thị Nguyệt Nga (1), "Văn hoá giao tiếp của giáo viên mầm non với phụ huynh", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Số 49 (110) , 2015, 1859-3917
12

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ