THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Hoàng Thị Khuyến
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1966
Đơn vịNghỉ hưu, Nghỉ hưu
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích3 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 17

BÀI BÁO KHOA HỌC

Hoàng Thị Khuyến (1), "Hướng dẫn sinh viên ngành giáo dục tiểu học vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 364 (2) , 2015, 0866-7476
Hoàng Thị Khuyến (1), "Lồng ghép giáo dục môi trường trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, 2, 3 các trường tiểu học tỉnh Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2011, 0866-7476
Hoàng Thị Khuyến (1), "Xây dựng Graph trong dạy học môn Sinh lí trẻ em (Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học)", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2009, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Hoàng Thị Khuyến (1), "Nghiên cứu triển khai chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học các môn khoa học, lịch sử và địa lý lớp 5 trong chương trình Tiểu học năm 2000 tại Đồng Tháp – TH 04/06.", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Hoàng Thị Khuyến (1), "Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học các môn khoa học, lịch sử và địa lý ở lớp 4 trong chương trình Tiểu học năm 2000 – TH14/05", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ