THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Phạm Thị Sâm
Học vị/ Học hàmThạc sĩ
PháiNữ
Năm sinh1951
Đơn vịNghỉ hưu, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 5

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Thị Sâm (1), "Đổi mới công tác đào tạo giáo viên Tiểu học ở Trường ĐHSP Đồng Tháp", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Số 0 (0) , 2007, 0866-7476

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ