THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ trường Sơn
Học vị/ Học hàmSinh viên
PháiNam
Năm sinh1982
Đơn vịCác cơ sở giáo dục, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữĐang cập nhật
Tin họcĐang cập nhật
Thành tích0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 3

BÀI BÁO KHOA HỌC


KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ