THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Vũ Trường Sơn
Học vị/ Học hàmSinh viên
PháiNam
Năm sinh1989
Đơn vịCác cơ sở giáo dục, Các cơ sở giáo dục
Ngoại ngữB1
Tin họcA
Thành tích1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 5

BÀI BÁO KHOA HỌC

Phạm Đình Văn (1), Vũ Trường Sơn (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", Tạp chí Thiết bị Giáo dục (ISSN:1859-0810), Số 0 (0) , 2014, 1859-0810

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ