THÔNG TIN KHOA HỌC

Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Minh
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNữ
Năm sinh0000
Đơn vịKhoa Giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữxx
Tin họcxx
Thành tích2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Lược xem: 46

BÀI BÁO KHOA HỌC

Nguyễn Thị Trúc Minh (1), "Rèn luyện kĩ năng vận dụng phối hợp phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm với dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học Toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Số 404 (2) , 2017, 2354-0753
Trần Thụy Hoàng Yến (1), Nguyễn Thị Trúc Minh (2), "Nâng cao năng lực giải toán cho sinh viên sư phạm toán thông qua bài toán bất đẳng thức", Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN (ISSN:1859-0810), Số 0 () , 2015, 00

KỶ YẾU HỘI THẢO


SÁCH, GIÁO TRÌNH


ĐỀ TÀI KHOA HỌC


GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ